Dostawa pierwszego wyposażenia modernizowanych kuchenek oddziałowych budynku A Szpitala Praskiego, w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup pierwszego wyposażenia kuchenek oddziałowych Szpitala, zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym - Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) do niniejszej SIWZ. Zamawiający określając wymiary poszczególnych elementów wyposażenia (np. talerzy) podaje ich oczekiwaną, przybliżoną wielkość definiującą przyszłe zastosowanie. Dopuszcza się odchylenia w wielkościach oferowanego asortymentu w granicach 10%. Zamawiający wymaga, aby wszystkie towary obejmujące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i dobrej jakości. Nie dopuszcza się tzw. towaru poekspozycyjnego. Zamawiający oczekuje, iż proponowany asortyment będzie w maksymalnym stopniu umożliwiał wygodne przechowywanie - możliwość przechowywania jeden w drugim. Termin dostawy: do 4 tygodni od zawarcia umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się