Dostawy sukcesywne kawy i produktów wspomagających sprzedaż wraz z usługą transportu do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich We Władysławowie

» Opis zapytania

Sukcesywne dostawy kawy i produktów wspomagających sprzedaż

Kod CPV: 15860000-4 Kawa, herbata i podobne produkty

22462000-6 Materiały reklamowe

39711310-5 Elektryczne zaparzacze do kawy

63200000-1 Usługi transportu

Dostarczane produkty muszą spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadać ważne terminy przydatności do spożycia (z przynajmniej z 3 miesięcznym terminem przydatności do spożycia w momencie dostawy). Na potwierdzenie czego Zamawiający żąda oświadczenia jak w pkt. 8.6 .

Wykonawca na czas obowiązywania umowy, udostępni Zamawiającemu urządzenia wskazane w formularzu cenowym w pkt. 19-23, posiadające dokumenty potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z żywnością oraz dostarczy produkty wspomagające sprzedaż. Na potwierdzenie czego Zamawiający żąda oświadczenia jak w pkt. 8.7 .

Szczegółowy opis zamówienia określono w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym jednocześnie formularz cenowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2016 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Artykuły papiernicze
  • Kawa, herbata, napary

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się