Dostawa sprzętu chłodniczego:chłodziarko-zamrażarki

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu chłodniczego: chłodziarko-zamrażarki, 1 sztuka.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań dotyczących jego realizacji został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Wszystkie podane w/w załączniku parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.

1.2 Warunki realizacji zamówienia:

1.2.1 Dostawa sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego w okresie: II połowa 2015r. - I kwartał 2016r.

1.2.2 Oferowany okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

1.2.3 Zapewnienie przez Wykonawcę w ramach ceny serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, szkolenia personelu z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

1.2.4 Dostawa sprzętu identycznego z zaproponowanym w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.04.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.