Dostawa wyposażenia niemedycznego

» Opis zapytania

Dostawa wyposażenia niemedycznego

Zad. 1 - Czajniki

Zad. 2 - Lodówki

Zad. 3 - Zmywarka do naczyń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SIWZ.

3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) oferowany sprzęt musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie

z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji,

2) oferowany sprzęt musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, których wzory stanowią załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się