Serwis, naprawy oraz konserwacje ekspresów ciśnieniowych do kawy należących do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Serwis, naprawy oraz konserwacje ekspresów ciśnieniowych do kawy należących do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ponadto istotne warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasad równego traktowania
i uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych
i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Każdorazowe zastosowanie równoważnego rozwiązania wymaga uzgodnienia
u Zamawiającego. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Każdy Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/ i stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ oraz stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji Zamówienia.
5. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Broszurą Informacyjną dla Wykonawców stanowiącą Załącznik nr 5 do SIWZ oraz do przestrzegania i wdrożenia jej postanowień
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.