Dostawa sprzętu: chłodziarko-zamrażarki oraz wytrząsarki horyzontalnej do koncentratu krwinek płytkowych bez inkubatora

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu określonego wg grup asortymentowych w Załączniku Nr 1 do SIWZ w podziale na części:

Część Nr 1: Medyczny sprzęt chłodniczy - 1 sztuka

Chłodziarko-zamrażarka z przeznaczeniem:

- część chłodnicza do przechowywania zestawów po przetoczeniu składników krwi,

- zamrażarka do przechowywania materiału do badań (krew matek noworodków dla których są wydawane składniki krwi).

Część Nr 2: Wytrząsarka horyzontalna do koncentratu krwinek płytkowych bez inkubatora - 1 sztuka.Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań dotyczących jego realizacji został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Wszystkie podane w/w załączniku parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.1.2 Warunki realizacji zamówienia:

1.2.1 Dostawa sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego w okresie: II połowa 2015r. - I kwartał 2016r.

1.2.2 Oferowany okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

1.2.3 Zapewnienie przez Wykonawcę w ramach ceny serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, szkolenia personelu z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

1.2.4 Dostawa sprzętu identycznego z zaproponowanym w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się