Dostawa środków czystości, części eksploatacyjnych, worków separacyjnych do prania oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków czystości, części eksploatacyjnych, worków separacyjnych do prania oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na formularzu ofertowym załączniku do specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, oraz na Specyfikacji szczegółowej stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ, gdzie opisane są podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakietów (części):

Pakiet 1 - Środki czystości, mopy/nakładki, kije, stelaże, ściereczki, pady

Pakiet 2 - Części eksploatacyjne

Pakiet 3 - Worki separacyjne do prania

Pakiet 4 - Artykuły gospodarcze

Pakiet 5 - Jednorazowe myjki do mycia chorych

Pakiet 6 - Zasłonki prysznicowe

Pakiet 7 - Naczynia jednorazowe

Przedmiot zamówienia obejmuje również :

- bezpłatne użyczenie, na czas trwania umowy 44 sztuk urządzeń dozujących z zestawem końcówek o różnej średnicy przepływu, wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; (zgodnie z opisem w Specyfikacji szczegółowej)

Po wygaśnięciu umowy, Zamawiający zwróci wykonawcy użyczone urządzenia dozujące w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.

- Wykonawca zapewni również bezpłatny montaż urządzeń dozujących w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich kalibracje w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy

- dostawę ww asortymentu do Zamawiającego - do Magazynu szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy, w ilościach i asortymencie zamawianym przez Sekcje Zaopatrzenia zamawiającego w terminie wskazanym w ofercie, nie dłuższym jednak niż 5 roboczych dni od daty złożenia zamówienia.

Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod numerem wskazanym na formularzu ofertowym (w oświadczeniu wykonawcy).

- w przypadku opakowań po produktach niebezpiecznych ze znakiem ostrzegawczym N i T Wykonawca zagwarantuje odbiór opakowań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.02.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Środki czystości
  • Narzędzia do utrzymania czystości
  • Dodatki
  • Walizki i torby

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.