Dostawa wyposażenia Apteki Szpitalnej w ramach realizacji zadania modernizacji Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

» Opis zapytania

Dostawa wyposażenia Apteki Szpitalnej szczegółowo określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz na warunkach Istotnych Postanowień Umowy (Zał. nr 5 do SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2015 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się