Powrót

Modernizacja dróg na terenie gminy Garwolin etap III

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja dróg na terenie gminy Garwolin etap III w tym:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miętne ul. Spokojna
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 oznakowanie pionowe
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miętne ul. Kwiatowa
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 oznakowanie pionowe

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Puznów
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 pobocza

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulbiny ul. Jasna
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)
 rów poprzeczny
 oznakowanie pionowe
 roboty budowlane pod gazociągiem wysokiego ciśnienia

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 130264W w miejscowości Sulbiny ul. Spokojna
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 roboty budowlane pod gazociągiem wysokiego ciśnienia

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyszkówek
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 przepusty pod koroną drogi
 zjazdy
 pobocza
 utwardzenie terenu kostką
 oznakowanie pionowe

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 130243W w miejscowości Ruda Talubska ul. Brzozowa
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 odwodnienie
 zjazdy
 pobocza
 oznakowanie pionowe

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 130274W w miejscowości Wola Rębkowska/Rębków ul. Zielona
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 przepusty pod koroną drogi
 zjazdy
 pobocza
 oznakowanie pionowe

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rębkowska ul. Przemysłowa
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 oznakowanie pionowe
 roboty budowlane na ternie PKP

10. Przebudowa drogi gminnej Nr 130243W w miejscowości Górki ul. Sosnowa i ul. Wspólna
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 oznakowanie pionowe

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ PO OTRZYMANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROMESY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zamówienie publiczne dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6101/PolskiLad

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2024 | 10:00


» Lokalizacja

08-400 Garwolin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Garwolin
ul. Mazowiecka 16
08-400 Garwolin
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się