Powrót

Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w gminie Stare Pole (w formule "zaprojektuj i wybuduj")

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Stare Pole.
Zestawienie odcinków do wykonania:
a) Trasa I - Stare Pole - Kaczynos wzdłuż drogi powiatowej nr 2932G, o szerokości 3,0 m i łącznej długości ok. 1,738 km, lokalizacja dz. ew.: 32/12, 35/1, 37, 43/2, 36.
b) Trasa II - Krzyżanowo – Kraszewo, wzdłuż drogi powiatowej nr 2907G i nr 2909G, o szerokości 3,0 m i łącznej długości ok. 1,917 km, lokalizacja dz. ew.: 5/7, 5/9, 71/18, 59, 93, 90.
c) Trasa III - Krzyżanowo – Parwark, wzdłuż drogi powiatowej nr 2907G, o szerokości 3,0 m i łącznej długości ok. 0,920 km, lokalizacja dz. ew.: 1/2, 3/2, 4, 5/1, 6/1, 7, 90, 93, 10.
d) Trasa IV – Stary Nogat – DK 22, wzdłuż drogi powiatowej nr 2932G, o szerokości 3,0 m i łącznej długości ok. 0,640 km, dwa zjazdy na posesje, przepust / kładka na rz. Stary Nogat, lokalizacja dz. ew.: 37, 36, 29/1, 1, 29, wydzielona część działki nr 8 i 21 (w trakcie podziału przez inwestora), z zastrzeżeniem, że część trasy IV zlokalizowana na wydzielonej części działki nr 8, obręb Stare Pole, należy zaprojektować i wykonać w technologii dopuszczającej na niej ruch pojazdów rolniczych i ciężarowych.

Łączna długość projektowanych odcinków wynosi około 5,215 km.
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się
z dwóch części:
1) opracowanie dokumentacji projektowej:
• branża drogowa,
• branża sieciowa (usunięcie kolizji lub zabezpieczenie sieci),
• branża mostowa (o ile okaże się konieczna),
2) wykonanie prac na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, polegających na wykonaniu:
• budowie ścieżek pieszo-rowerowych,
• przebudowa / rozbudowa lub budowa przepustów w przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej,
• remont odwodnienia w niezbędnym zakresie (w tym m.in. odmulenie istniejących rowów),
• przebudowa / zabezpieczenie istniejących sieci.

Do zakresu realizacji zadania należy również wykonanie i montaż 4 tablic informacyjnych, zgodnie z zał. nr 13 i zał. nr 14 do SWZ – w momencie rozpoczęcia robót budowlanych.
Tablice muszą zostać zamieszczone przy każdym z budowanych odcinków ścieżek pieszo – rowerowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2024 | 10:00


» Lokalizacja

82-220 Stare Pole


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się