Powrót

Remont dachu i elewacji wieży kościoła filialnego pw. NS Pana Jezusa (XIIIw.) w Laskowie – kolejny etap

» Opis zapytania

Zamawiający Gmina Przelewice przeprowadzi postępowanie na mocy pełnomocnictwa Parafii Rzymskokatolickiej w Barlinku
Zadanie finansowane z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Uwaga: Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane. Zawarcie umowy z Wykonawcą/Wykonawcami nastąpi wyłącznie po otrzymaniu przez Zamawiającego promesy inwestycyjnej wynikającej z Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja RPOZ/2022/3935/PolskiLad w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma promesy inwestycyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza, nie będzie przysługiwało roszczenie o zawarcie umowy ani roszczenie o wypłatę odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Przedmiotem zamówienia jest remont i konserwacja elewacji oraz konstrukcji więźby wraz z naprawą i zabezpieczeniem powierzchni kamiennej muru wieży, obejmujący:
• Usunięcie roślinności z powierzchni muru oraz wykuwanie spoin spomiędzy bloków granitowych w 80% zakresie.
• Piaskowanie powierzchni muru, spoinowanie i naprawa murów kamiennych.
• Wypełnienie szczelin i spękań w murze za pomocą zaprawy.
• Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi, wykonywana ręcznie.
• Wykonanie nowego pokrycia dachowego wieży, zgodnego z obecnym, w tym rozebranie pokrycia dachówki karpiówki podwójnej, ułożenie folii wstępnego krycia (FWK) na krokwiach, wykonanie obróbek z blachy tytanowej, montaż rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, oraz pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.
• Wykonanie remontu deskowania wieży, obejmujące naprawy ciesielskie drewnianej wieży przy użyciu tradycyjnych łączeń ciesielskich i zachowanie oryginalnego budulca, oraz deskowanie wraz z demontażem.
• Ewentualne wymiany poszczególnych elementów, wymagane ze względów technicznych, dwukrotne malowanie farbą zabezpieczającą.
• Montaż instalacji odgromowej na dachu i ścianach kościoła.
Uwaga! Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zabezpieczyć istniejącą stolarkę okienną i drzwiową przed uszkodzeniem za pomocą folii lub dykty.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty oraz przedstawienia wraz z ofertą właściwego zaświadczenia stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2024 | 10:00


» Lokalizacja

74-210 Przelewice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Przelewice
Przelewice 75
74-210 Przelewice
telefon: null
email: gmina@przelewice.pl
nip: 8530005073


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się