Powrót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Suski – droga wewnętrzna nr ewid. 310

» Opis zapytania

1) Przedmiot zamówienia stanowi przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Suski. Zakres zadania obejmuje:
- roboty pomiarowe – 0,320 km,
- odhumusowanie – 639,40 m2,
- regulację wysokościową istniejących skrzynek zasuw sieci wodociągowej – 7 szt.,
- wykonanie wykopów koryta o głębokości do 15 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów na posesje - 1 657,31 m2,
- profilowanie poprzeczne i podłużne podłoża w korycie jezdni i zjazdów wraz z zagęszczeniem podłoża pod projektowane warstwy konstrukcyjne - 1 657,31 m2,
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm o gr. 15 cm pod nawierzchnię jezdni i zjazdów - 1 657,31 m2,
- wykonanie warstwy ścieralnej przez 4x powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem łamanym – 1 447,00 m2,
- profilowanie i zagęszczenie nawierzchni poboczy – 267 m2,
- wykonanie oznakowania pionowego.
2) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie roboty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2024 | 09:00


» Lokalizacja

07-210 Długosiodło


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Długosiodło
u. Tadeusza Kościuszki 2
07-210 Długosiodło
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się