Powrót

Modernizacja dróg na terenie gminy Garwolin etap IV

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja dróg na terenie gminy Garwolin etap IV w tym:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 130256W w miejscowości Miętne ul. Cicha
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 oznakowanie pionowe
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)
 oznakowanie pionowe
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulbiny ul. Starowiejska gm. Garwolin
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 oznakowanie pionowe
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulbiny ul. Ogrodowa gm. Garwolin
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 oznakowanie pionowe
5. Przebudowa drogi gminnej nr 130261W w miejscowości Sulbiny ul. Lipowa gm. Garwolin
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)
 pobocza
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyszkówek (Pałędź) gm. Garwolin
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 przepusty pod koroną drogi
 pobocza
 oznakowanie pionowe
7. Przebudowa drogi gminnej nr 130282W w miejscowości Taluba gm. Garwolin
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 oznakowanie pionowe
8. Przebudowa drogi gminnej nr 130241W w miejscowości Wilkowyja gm. Garwolin
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
 oznakowanie pionowe
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki ul. Spokojna gm. Górki
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 pobocza
10. Przebudowa drogi gminnej nr 130238W w miejscowości Górki ul. Leśna gm. Garwolin
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 podbudowa
 nawierzchnia
 zjazdy
 pobocza
 odwodnienie
 oznakowanie pionowe
11. Przebudowa drogi gminnej nr 130217W w miejscowości Rębków ul. Podbiel gm. Garwolin
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 zjazdy
 nawierzchnia
 elementy odwodnienia
 pobocza
 oznakowanie pionowe
12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławiny gm. Garwolin
Zakres robót:
 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
 roboty przygotowawcze
 nawierzchnia
 zjazdy
 pobocza
 rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)


UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ PO OTRZYMANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROMESY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zamówienie publiczne dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6891/PolskiLad

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2024 | 12:00


» Lokalizacja

08-400 Garwolin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Garwolin
ul. Mazowiecka 16
08-400 Garwolin
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się