Dostawa sprzętu AGD i RTV przeznaczonego na wyposażenie kwater internatowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu AGD i RTV przeznaczonego na wyposażenie kwater internatowych. Sprzęt należy dostarczyć do magazynu w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1.

2. Zakres zamówienia obejmuje zakup, transport, wniesienie wskazanego sprzętu do magazynu

w Olsztynie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych
  • Sprzęt video

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się