Dostawa drobnego sprzętu kuchennego i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu Znak postępowania: ZP-97/WZŻ/2015

» Opis zapytania

1. Dostawa drobnego sprzętu kuchennego i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia miejsce dostaw zawiera: załącznik nr 2 - zestawienie kosztów zadania i załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.

3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe (nie pochodzące z ekspozycji i wystawy), wysokiej jakości, spełniać wymagane polskim prawem normy, spełniać wymogi Sanepidu, BHP, przeciwpożarowe oraz posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, być sprawne technicznie i spełniać warunki techniczne i gwarancji.

4. Dostawa obejmuje montaż przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Kierowników Żłobka lub osobę upoważnioną, szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji.

5. Zaleca się Wykonawcy dokonał wizji lokalnej w celu prawidłowego przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2015 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się