Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę aparatury naukowo-badawczej, wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem użytkowników, dla Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (zadania od 1 do 7).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2015 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się