Powrót

Dostawa ok. 850 ton kruszywa – pospółki sortowanej o uziarnieniu granicznym frakcji 0-63 mm bez gliny do konserwacji dróg.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa: ok. 850 ton kruszywa – pospółki sortowanej o uziarnieniu granicznym frakcji 0-63 mm bez gliny do konserwacji dróg. Pospółka sortowana bez gliny powinna charakteryzować się zawartością frakcji żwirowej i kamienistej 10 - 50% (50% ≥ fk+fż > 10%) i zawartością frakcji ilastej poniżej 2% (fi < 2%). Uziarnienie graniczne pospółki powinno wahać się w granicach od 0,075 mm do 63 mm.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2023 | 10:00


» Lokalizacja

12-200 Pisz


» Kategoria asortymentowa

  • Piasek

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
12-200 Pisz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się