Sukcesywna dostawa preparatów kontrastowych i osprzętu do wstrzykiwacza Accutron w podziale na części: Część 1 Preparaty kontrastowe, część 2 – Sprzęt do wstrzykiwania kontrastu Accutron CT-D

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów kontrastowych i osprzętu do wstrzykiwacza Accutron w podziale na częci:
Część 1 – Preparaty kontrastowe
Część 2 - Sprzęt do wstrzykiwacza kontrastu Accutron
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przez Zamawiającego wskazany i opisany w Załączniku nr 1A do SWZ – formularzu asortymentowo - cenowym.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2023 | 11:00


» Lokalizacja

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się