Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych do budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczak 2

» Opis zapytania

Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych do budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa w Świnoujściu przy ul. Emilii Gierczyk 2

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39221000-7- sprzęt kuchenny,

39141000-2- meble i wyposażenie kuchni,

45421151-7- instalowanie mebli na wymiar,

42214100-0- piece kuchenne,

397111100-0- chłodziarki i zamrażarki,

42513000-5- urządzenia chłodnicze i mrożące,

39151200-7- stoły robocze,

42520000-7 urządzenia wentylacyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1a i 1b do niniejszej specyfikacji.Oferowane urządzenia gastronomiczne muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe. Wszystkie urządzenia gastronomiczne (z wyłączeniem mebli) winny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Oferowany sprzęt i materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu oraz odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni transport, rozładunek, zainstalowanie, uruchomienie

oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji.

Dostarczone urządzenia gastronomiczne zostaną objęte 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty protokolarnego odbioru całego zamówienia. Okres rękojmi za wady wynosi również 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru całego zamówienia.W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest, według swojego wyboru, do naprawy lub wymiany na swój koszt każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzenia, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych, wynikających z normalnego użytkowania w okresie gwarancji lub materiałowych.

W okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca bezpłatnie wykona serwis i przeglądy okresowe zalecane przez producenta, nie mniej niż raz w roku, jak również zapewnieni na swój koszt części niezbędne do serwisu i przeglądów okresowych lub części konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, które ujawnią się w trakcie wykonywania serwisu i przeglądów okresowych.

Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi (w dni robocze z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy) max. 48 godzin.

W przypadku dłuższego czasu reakcji serwisu, wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze odpowiadające swym rodzajem i przeznaczeniem urządzeniu będącemu przedmiotem serwisu. Wykonawca może powierzyć wykonanie zobowiązań z gwarancji innemu podmiotowi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2015 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się