Dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

» Opis zapytania

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 14 pakietach.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

39830000-9 Środki czyszczące

39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły cateringowe

33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

39831300-9 Środki do czyszczenia podłóg

18930000-7 Worki i torby

33721100-1 Żyletki

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.

3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.

4. Za środek równoważny Zamawiający rozumie środek oparty na tej samej głównej substancji aktywnej, posiadający ten sam czas działania, spektrum działania i okres przydatności do użycia. Środek równoważny posiada również identyczne dane jakościowe, wskazania i przeciwwskazania do stosowania.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Środki czystości
  • Środki higieny osobistej
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń
  • Narzędzia do utrzymania czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się