Powrót

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu odkrytego i wieży do skoków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Świętokrzyskiej 107 w Inowrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania polegającego na modernizacji basenu odkrytego i wieży do skoków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Świętokrzyskiej 107 w Inowrocławiu, działka 1/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna: 040701_1 Inowrocław – M. Ze względu na konieczność wykonania przyłączy mediów oraz remontu drogi wewnętrznej konieczne będą także prace na działkach nr 1/3, 71/1, 71/2, 76/2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.06.2023 | 10:00


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się