Powrót

Usługi ochroniarskie w budynku siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej oraz prowadzeniu działań interwencyjno-ochronnych w przypadku wystąpienia zagrożenia obiektu będącego siedzibą Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 oraz jego otoczenia stanowiącego teren zewnętrzny w granicach jego ogrodzenia, w tym parkingów i garaży, wraz z obsługą Punktu Informacyjnego.
Szczegółowy zakres usługi ochrony w zakresie zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego oraz obowiązki Wykonawcy i zobowiązania Zamawiającego zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2023 | 09:00


» Lokalizacja

05-840 Brwinów


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się