Powrót

Rezerwacja i sprzedaż na rzecz imiennie wskazanych przez Zamawiającego osób fizycznych biletów lotniczych w klasach zleconych przez Zamawiającego, m.in. ekonomicznej, na trasie Warszawa – Tel Awiw i Tel Awiw – Warszawa

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):
63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
4. Przedmiotem zamówienia jest również prawo opcji na przeloty zagraniczne na trasach europejskich w tym:
a) na trasach zagranicznych Warszawa-Tel Awiw- Warszawa
b) na trasach zagranicznych Warszawa – kraje Unii Europejskiej– Warszawa;
c)na trasach zagranicznych Warszawa- USA- Warszawa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2023 | 15:00


» Lokalizacja

00–108 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Organizacja podróży
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Muzeum Getta Warszawskiego
ul. Zielna 39
00–108 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się