Powrót

NAPRAWY DRÓG GMINNYCH

» Opis zapytania

Zakres obejmuje:
1 Naprawy dróg nieutwardzonych wykonane mechanicznie - profilowanie
2 Naprawa dróg nieutwardzonych- zagęszczenie, wałowanie
3 Kruszywo kamienne - dolomit lub kwarcyt frakcji 4-31,5 mm wraz z wbudowaniem
4 Kruszywo betonowe frakcji 31,5-63 mm wraz z wbudowaniem
5 Frez asfaltowy(destrukt) z wbudowaniem
6 Remont cząstkowy dróg nawierzchni asfaltowych śr. grubość 8 cm
7 Remont cząstkowy nawierzchni z destruktu za pomocą emulsji i grysów
8 Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej
9 Wykonanie prac naprawczych w ciągi 1 godziny koparko-ładowarką
10 Wykonanie nawierzchni bitumicznych SMA11S45/80-55. Grubość warstwy po zagęszczeniu
5 cm
11 Wykonanie nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowo-żwirowymi zamkniętymi. Lepiszcze-asfalt. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
12 Korytowanie dróg do głębokości 0,3 m wraz z wywozem materiału
13 Nawierzchnie z destruktu asfaltowego wraz z materiałem
14 Górna warstwa podbudowy kamiennej gr 20 cm kruszywo kamienne dolomit, kwarcyt 4-31,5 mm
15 Dolna warstwa podbudowy kamiennej gr 20 cm kruszywo kamienne dolomit, kwarcyt 31,5-63 mm
16 Wyrównanie lokalnych nierówności masą asfaltobetonową.
Przewidywane ilości określono w Rozdz. V Opis przedmiotu zamówienia w SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.02.2023 | 10:00


» Lokalizacja

05-084 Leszno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się