„Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów - Jarosy”

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych, obejmujących zadanie pn.:
„Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów – Jarosy na dz. nr ewid. 517/2, 860, 515/1 i 480 obręb Straszów”, odc. o dł. 680 mb.

1.1. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
a) opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący zał. nr 1 do SWZ;
b) wzór umowy, stanowiącej zał. nr 10 do SWZ;
c) dokumentacja projektowa oraz STWiOR

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2022 | 11:00


» Lokalizacja

26-080 Mniów


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Mniów
ul. Centralna 9
26-080 Mniów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się