Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Morskiego Instytutu Rybackiego- PIB w Gdyni (81-332), przy ul. Kołłątaja 1

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Morskiego Instytutu Rybackiego- PIB w Gdyni (81-332), przy ul. Kołłątaja 1.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2022 | 10:30


» Lokalizacja

81-332 Gdynia


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektroenergetyczne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się