„Dostawa serwera do Urzędu Gminy Urszulin w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

» Opis zapytania

4.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa serwera do Urzędu Gminy Urszulin w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmujący:
1) dostawę 1 szt. fabrycznie nowego serwera, nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z oprogramowaniem systemowym, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SWZ, wraz z ich transportem, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu poleasingowego. Oprogramowanie musi być nowe, nigdy wcześniej nie aktywowane,
2) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,
3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia,
4) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu).
5) dostarczenie wraz z zamówieniem certyfikatów ISO-9001:2008 oraz ISO-14001; deklaracje CE

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

22-234 Urszulin


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe

» Dane nabywcy

Gmina Urszulin
ul. Kwiatowa 35
22-234 Urszulin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się