Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych w pokojach technicznych w budynkach FINA w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiot Zamówienia obejmuje:
1) Część 1 – Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych w pokojach technicznych w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Puławskiej 61.
2) Część 2 – Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych w pokojach technicznych w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
Część 1
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:
• Załącznik nr 1 – Rysunek – oświetlenie i instalacja elektryczna,
• Załącznik nr 2 – Rysunek – Prace budowlano – remontowe,
• Załącznik nr 3 – Rysunek - projekt pracowni ogólny,
• Załącznik nr 4 – Rysunek -wyposażenie pracowni,
• Załącznik nr 5 – Zakres rzeczowy robót,
• Załącznik nr 6 – Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót (STWiOR),
• Załącznik nr 7 – Przedmiar robót (charakter pomocniczy).
Część 2
Załącznik nr 1A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:
• Załącznik nr 1 – Rzut parteru – architektoniczno – budowlany,
• Załącznik nr 2 – Rzut piętra - architektoniczno – budowlany,
• Załącznik nr 3 – Zakres rzeczowy robót,
• Załącznik nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót (STWiOR)
• Załącznik nr 5 – Przedmiar robót (charakter pomocniczy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2022 | 11:00


» Lokalizacja

02-739 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się