Remonty nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Lubina.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Lubina, w tym:
• remonty cząstkowe i bieżące nawierzchni drogowych o powierzchni naprawianej do 5m² i powyżej 5 m²;
• przywracanie cech użytkowych nawierzchni drogowych poprzez m.in. uszorstnianie nawierzchni, powierzchniowe utrwalenie itp.;
• wzmocnienie nawierzchni nowymi warstwami oraz przez wymianę warstw (frezowanie i układanie nowych warstw nawierzchni);
• regulacja pionowa wbudowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego;
• inne roboty niewymienione wyżej, a wynikające z utrzymania interwencyjnego mającego charakter działania awaryjnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2022 | 09:00


» Lokalizacja

59 - 300 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Lubin
ul. Kilińskiego 10
59 - 300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się