USŁUGA - Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla niżej wymienionych zadań: Zad. 1) Sowia Wola, ul. Szkolna, dz. nr 243/10, gm. Czosnów (22-G3/S/05214) Zad. 2) Dębina, ul. Warszawska, dz. nr 180/4, gm. Czosnów (22-G3/S/00245)