Stałe wsparcie informatyczne w zakresie opieki nad eksploatacją systemu archiwizacji i obiegu dokumentów ELO Professional wersja 20 zainstalowanym w środowisku informatycznym Zamawiającego.

» Opis zapytania

Zakres podstawowy usługi realizowany w ramach ryczałtowej opłaty miesięcznej obejmującej 10 godzin świadczenia usługi z przeznaczeniem na:
1) okresowe sprawdzanie poprawności działania systemu archiwizacji i obiegu dokumentów ELO Professional wersja 20 (zwanego w dalsze części: systemem);
2) usuwanie awarii;
3) konfiguracja systemu;
4) instalacja aktualizacji dostarczonych przez producenta;
5) instalacja dodatkowych elementów;
6) pomoc w sporządzaniu dokumentacji oraz projektowaniu procesów, procedur i archiwów związanych z działaniem systemu;
7) konsultacje w zakresie implementacji w systemie funkcjonujących w organizacji procesów decyzyjnych oraz ich dostosowywania i modelowania w systemie;
8) analiza poprawności działania systemu w środowisku sprzętowym i systemowym zamawiającego (wirtualizacja);
9) zdalne monitorowanie i zarządzanie systemem;
10) szkolenia.
Zakres podstawowy usługi obejmuje również konsultacje i pomoc dla osób odpowiedzialnych za aplikacje (do pięciu osób), w tym konsultacje telefoniczne do 3-minut i do 20 przypadków w miesiącu, oraz dojazdy do siedziby Zamawiającego w ilości do 4 razy miesięcznie. Konsultacje, pomoc oraz dojazdy, o których mowa w zdaniu poprzednim będą realizowane w ramach ryczałtowej opłaty miesięcznej bez pomniejszania przysługujących Zamawiającemu 10 godzin.

Zakres dodatkowy usługi - w ramach realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie zleceń dodatkowych, Zamawiający może zlecać usługi dodatkowe wynikające z jego bieżących potrzeb.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2022 | 12:00


» Lokalizacja

00–272 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28
00–272 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się