Powrót

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego, Cmentarnej, Góreckiej, Kocha, Poprzecznej, Świętokrzyskiej w Tuszynie”, obejmującego wykonanie na dz. o nr ewid.: 186, 279/1, 357, 101, 1, 200/1, 258, 75, 174/2, prac polegających na wykonaniu uzbrojenia terenu – sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi do granic działek w ul. Ks. Ściegiennego, ul. Cmentarnej oraz Poprzecznej. Odtworzenie nawierzchni ulic po wykonanych robotach sieciowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

95-080 Tuszyn


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się