Dostawa i montaż wyposażenia Dziennego Domu „Senior+” przy ulicy Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Dziennego Domu „Senior+” przy ulicy Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.

Zamówienia zostało podzielone na części:
- Część I – dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli i wyposażenia do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.
- Część II – dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami branżowymi sprzętu AGD do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.
- Część III - dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami branżowymi wyposażenia pomieszczenia pielęgniarki do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.
- Część IV - dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami branżowymi wyposażenia pomieszczenia aktywizacji ruchowej do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi techniczne i użytkowe w zakresie warunków BHP
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 09:00


» Lokalizacja

87-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Meble
  • Sprzęt medyczny
  • Sport

» Dane nabywcy

Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Marii Konopnickiej 13
87-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się