Powrót

ŚWIADCZENIE NA RZECZ GMINY IZABELIN USŁUG WETERYNARYJNYCH W ROKU 2023

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Izabelin usług w zakresie opieki weterynaryjnej, wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych wraz z obsługą wypadków z udziałem zwierząt (w tym zwierząt dzikich), opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi, wykonywanie zabiegów dla zwierząt właścicielskich ograniczających bezdomność zwierząt
(sterylizacja, kastracja, elektroniczne znakowanie zwierząt, usypianie ślepych miotów wraz z utylizacją). Zamówienie zostało podzielone na 3 części opisane poniżej:
1) Część 1 – świadczenie na rzecz Gminy Izabelin usług w zakresie opieki weterynaryjnej, wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych wraz z obsługą wypadków z udziałem zwierząt (w tym zwierząt dzikich), obejmujące m. in.:
a. kastracja,
b. sterylizacja,
c. elektroniczne znakowanie zwierząt,
d. eutanazja ślepych miotów (wraz z odbiorem i utylizacją zwłok zwierzęcych),
e. szczepienie przeciwko wściekliźnie,
f. szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym,
g. odpchlenie,
h. odrobaczanie,
i. unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych,
j. eutanazja zwierząt bezdomnych,
k. pobyt w lecznicy obejmujący utrzymanie zwierzęcia,
l. morfologia – badanie krwi,
m. biochemia – badanie krwi,
n. badanie moczu,
o. leczenie stacjonarne obejmujące czynności lekarskie,
p. wykonanie RTG,
q. testy FIV, FeLV dla kotów,
r. transport zwierzęcia bezdomnego,
s. odbiór i transport zwłok zwierzęcych (również zwierząt dzikich),
t. wyjazd do wypadku wraz z udzieleniem pomocy poszkodowanemu zwierzęciu (w tym do zwierząt dzikich),
u. wyjazd interwencyjny z odłowieniem/wyłapaniem zwierzęcia bezdomnego (obejmujący 3 próby w przypadku nieskutecznego odłowienia),
v. eutanazja zwierzęcia dzikiego,
w. transport zwierzęcia dzikiego,
x. udostępnienie mieszkańcom klatki-pułapki do odławiania kotów,
y. każdorazowe sprawdzenie nr chip po dostarczeniu zwierzęcia do lecznicy,
z. inne zabiegi bądź czynności w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi nie wymienione wyżej,
aa. zamieszczanie zdjęć z opisem zwierzęcia na ogólnodostępnej stronie internetowej lub prze-kazywanie zdjęć z opisem w formie elektronicznej Zamawiającemu.
2) Część 2 – świadczenie na rzecz Gminy Izabelin usług w zakresie opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi obejmujące m.in.:
a. kastracja,
b. sterylizacja,
c. elektroniczne znakowanie zwierząt,
d. eutanazja ślepych miotów (wraz z odbiorem i utylizacją zwłok zwierzęcych),
e. szczepienie przeciwko wściekliźnie,
f. szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym,
g. odpchlenie,
h. odrobaczanie,
i. unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych,
j. eutanazja zwierząt bezdomnych,
k. pobyt w lecznicy obejmujący utrzymanie zwierzęcia,
l. morfologia – badanie krwi,
m. biochemia – badanie krwi,
n. badanie moczu,
o. leczenie stacjonarne obejmujące czynności lekarskie,
p. wykonanie RTG,
q. testy FIV, FeLV dla kotów,
r. transport zwierzęcia,
s. udostępnienie mieszkańcom klatki-pułapki do odławiania kotów,
t. każdorazowe sprawdzenie nr chip po dostarczeniu zwierzęcia do lecznicy,
u. inne zabiegi bądź czynności w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi nie wymienione wyżej,
v. zamieszczanie zdjęć z opisem zwierzęcia na ogólnodostępnej stronie internetowej lub przekazywanie zdjęć z opisem w formie elektronicznej Zamawiającemu.
3) Część 3 – wykonywanie zabiegów dla zwierząt właścicielskich ograniczających bezdomność zwierząt (sterylizacja, kastracja, elektroniczne znakowanie zwierząt, usypianie ślepych miotów wraz z utylizacją):
a. kastracja (kot, pies),
b. sterylizacja (kot, pies),
c. elektroniczne znakowanie zwierzęcia wraz z wpisem do ogólnopolskiej bazy (kot, pies),
d. eutanazja ślepego miotu wraz z odbiorem i utylizacją zwłok zwierzęcych (kot, pies).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2022 | 12:00


» Lokalizacja

05-080 Izabelin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi weterynaryjne

» Dane nabywcy

Gmina Izabelin
ul. 3 maja 43
05-080 Izabelin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się