Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Tadeusza Kościuszki 17
44-200 Rybnik
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Tadeusza Kościuszki 17
44-200 Rybnik
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się