Usługa „Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem zarządzania dystrybucją leków (IWRS, ang. Interactive Web Response System), dla niekomercyjnego badania klinicznego w 2 ośrodkach w Polsce”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługi technicznej systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem zarządzania dystrybucją leków (IWRS, ang. Interactive Web Response System) dla niekomercyjnego badania klinicznego w 2 ośrodkach w Polsce (tj. Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka oraz Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu).
Zamówienie realizowane w ramach Projektu dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, pn.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY)”, nr umowy 2022/ABM/01/00006 z dnia 20.07.2022 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu i realizacji zamówienia stanowią Zał. nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz Zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować usługę na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Zał. nr 4 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2022 | 09:00


» Lokalizacja

01-211 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

 • Szkolenia
 • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
 • Infrastruktura telekomunikacyjna
 • Licencje i oprogramowanie
 • Pamięci przenośne
 • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
 • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
 • Usługi internetowe i telefoniczne
 • Usługi opracowywania oprogramowania
 • Usługi wdrożeniowe
 • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się