„Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka”

» Opis zapytania

„Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Politechniki Łódzkiej – edycja III w ramach realizowanego Projektu Dostępna Politechnika Łódzka”9. Każda z części zamówienia realizowana jest w ramach Projektu Dostępna Politechnika Łódzka (POWR.03.05.00-00-A039/20) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.
Zamówienie podzielone jest na 8 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną część zamówienia, na kilka części lub na wszystkie. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

90-924 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się