Zadanie A: Dostawa polielektrolitu (proszek) w ilości do 26,00 Mg stosowanego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych. Zadanie B: Dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) w ilości do 12,00 Mg stosowanego do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarce taśmowej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca, sukcesywna dostawa:
Zadanie A: Dostawa polielektrolitu (proszek) w ilości do 26,00 Mg stosowanego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych.
Zadanie B: Dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) w ilości do 12,00 Mg stosowanego do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarce taśmowej.
2. Ilości wskazane w pkt 1 są ilościami maksymalnymi, jakie Zamawiający przewiduje do wykorzystania w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 rok, bądź do wyczerpania ilości polielektrolitu, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest konieczność przeprowadzenia testów.
4. Dostawa polimerów powinna być realizowana samochodami z windą na europaletach na adres:
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa
5. W cenie polielektrolitów należy uwzględnić zarówno koszty transportu jak i rozładunku polielektrolitów na terenie oczyszczalni tj. opuszczenie towaru przy pomocy windy samochodowej na poziom nawierzchni, na której znajduje się samochód.
6. Przedmiot zamówienia powinien posiadać kartę charakterystyki substancji chemicznej oraz certyfikaty świadczące o jakości oferowanego polielektrolitu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2022 | 09:30


» Lokalizacja

42-202 Częstochowa


» Kategoria asortymentowa

  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna
ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się