Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu Gminy Skulsk