Adaptacja miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M wraz z dostawą szaf kontenerowych oraz modułów interfejsu komunikacyjnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi adaptacji miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M wraz z dostawą szaf kontenerowych oraz modułów interfejsu komunikacyjnego.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ.
Zamawiający zobowiązuje się zamówić usługę 7 adaptacji miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M wraz z dostawą szaf kontenerowych w ilości 7 sztuk oraz 7 szt. modułów interfejsu komunikacyjnego na terenie Polski południowej (OZG Kraków, Jasło),

przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia do maks. 12 adaptacji - w przypadku zwiększonego zapotrzebowania, co w tym momencie jest niemożliwe do przewidzenia.

W przypadku zwiększenia się zapotrzebowania realizacja dodatkowych usług i/lub dostaw, w ramach prawa opcji, wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ (Załącznik nr 1 do SWZ) na warunkach i za cenę przedstawioną w ofercie.

Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być sprzętem nowym, nieużywanym oraz objętym gwarancją na okres minimum 36-miesięcy w przypadku szaf kontenerowych i modemów interfejsu komunikacyjnego.
Wymagany okres gwarancji na prace wykonane w trakcie usługi adaptacji miejsc instalacji urządzeń ANAT-M - minimum 24-miesiące.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc wykonania usług i dostaw w przypadku wystąpienia formalnych lub technicznych utrudnień niezależnych od Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

31-503 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25A
31-503 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się