Dostawa części eksploatacyjnych w postaci cewek do urządzenia diagnostyki RM w celu zapewnienia (przywrócenia) pełnej funkcjonalności Pracowni rezonansu magnetycznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części eksploatacyjnych w postaci cewek do urządzenia diagnostyki RM w celu zapewnienia (przywrócenia) pełnej funkcjonalności Pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33113000-5 - Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
3. Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa części eksploatacyjnych w postaci dwóch cewek
do posiadanego przez zamawiającego rezonansu magnetycznego firmy Siemens AG typu
Magnetom Essenza Tim (25x16) V-engine, o numerze seryjnym 49192, roku produkcji 2011,
numerze inwentarzowym 8-802-1069.
2) Zakres zamówienia obejmuje dwie cewki w RM (fabrycznie nowe zgodnie z ustawą o wyrobach
medycznych) typu:
a. MAGNETOM ESSENZA Head Matrix Coil – wielokanałowa dedykowana cewka
do badań głowy do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu typu
ASSET iPAT, SENSE, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta;
b. MAGNETOM ESSENZA 14 – Channel Extremity Matrix Coil – wielokanałowa
dedykowana cewka sztywna do badań stawu kolanowego umożliwiająca jednoczesne
akwizycje równoległe w całym obiekcie typu ASSET iPAT, SENSE, SPEEDER
– zgodnie z nomenklaturą producenta.
3) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również montaż i kalibracja cewek.
4) Dostarczone przez wykonawcę cewki muszą być kompatybilne z ww. urządzeniem diagnostyki RM znajdującym się w Pracowni rezonansu magnetycznego w siedzibie zamawiającego.
5) Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasad współpracy między zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 11:00


» Lokalizacja

97-400 Bełchatów


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się