DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO ARKTYCZNEGO kl. II SPEŁNIAJĄCEGO CO NAJMNIEJ PARAMETRY JAKOŚCIOWE ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 590+A1 2017-06 NA POTRZEBY WITPiS W SULEJÓWKU

» Opis zapytania

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego arktycznego kl. II, spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN 590 + A1 : 2017-06.
b) Koszt dostawy do Zamawiającego wliczony w cenę oleju napędowego.
c) Ilość maksymalna 40 m3 plus – minus 20 %, w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
d) Do końca 2022 dostawa ~ 5 m3, w następnych – miesiącach pozostałość (ww. ilości są wielkościami przewidywanymi i mogą ulec zmianie).
e) Zamawiający posiada zbiorniki o poj. 5000 l. sztuk 2
f) Dostawy – wg oddzielnych zamówień Zamawiającego, potwierdzone przez Wykonawcę, wg ilości w nich zawartych.
g) Do każdej partii dostarczonego produktu wymaga się „Świadectwa jakości”.
h) Dostawa – autocysterną Wykonawcy do Zamawiającego.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości dostarczonego oleju w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium w zakresie zgodności dostarczonego produktu z odpowiednią normą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 12:00


» Lokalizacja

05-070 Sulejówek


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Paliwa z ostatnich 10 dni.