Wykonywanie usług drukowania na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia w 2023 r.

» Opis zapytania

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający zleca dostarczanie przedmiotu zamówienia w formie pisemnej oraz
za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b) szczegółowy asortyment druków określa załącznik nr 1,
c) termin realizacji: maksymalnie 7 dni od dnia złożenia zamówienia,
d) wszystkie materiały zapewnia Wykonawca,
e) oferta Wykonawcy zawiera w sobie dostawę asortymentu do Zamawiającego,
f) przedmiot zamówienia należy dostarczać do Urzędu Miasta Inowrocławia
w pełnych ilościach i asortymencie wskazanym w zamówieniu,
g) przy wykonaniu herbu Miasta Inowrocławia na listownikach należy zachować rozdzielczość nie mniejszą od wzoru na załączonym listowniku,
h) ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 mają charakter szacunkowy i nie zobowiązują Zamawiającego do składania zamówień łącznie wyczerpujących wskazaną tam ilość,
i) towar wadliwy Wykonawca na swój koszt odbierze i dostarczy Zamawiającemu,
w terminie 5 dni towar wolny od wad,
j) Zamawiający naliczy kary umowne w związku z brakiem realizacji zamówienia, nieterminową realizacją zamówienia, w tym nieterminową wymianą towaru wadliwego na wolny od wad.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

88-100 Inowrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się