Umowa ramowa obejmująca wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji, remontów pomieszczeń i obiektów na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul Lindleya 4, nr DZPUCK.262.148.2022

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej wykonywanie robót budowlanych w zakresie bieżących napraw, renowacji i remontów pomieszczeń i obiektów na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul Lindleya 4. W zakres prac wchodzą:
 roboty rozbiórkowe
 roboty ziemne-wykopy
 roboty murowe
 roboty tynkarskie
 roboty malarskie
 posadzki
 stolarka budowlana
 izolacja przeciwwilgociowa
 pokrycie dachu
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dalej zwana STWiOR.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2022 | 09:00


» Lokalizacja

02-097 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się