Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie".
2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje dostawę paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie.
3. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia.
4. Zamawiający zamierza zlecić do wykonania co najmniej 20% maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy. Z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości umowy w pełnej wysokości Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
5. Dostawa planowanej ilości paliwa dla potrzeb Zamawiającego wynosi:
Olej napędowy - w ilości do 65 000 litrów,
Etylina PB 95 - w ilości do 2 000 litrów,
Etylina PB 98 - w ilości do 5 000 litrów.
Ilości paliwa zostały określone szacunkowo i nie wiążą Zamawiającego a ich zakup będzie realizowany wg bieżących potrzeb - maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Dopuszcza się możliwość zmiany rodzaju i ilości paliw w ramach przedmiotu umowy do wartości maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, określonej w § 2 ust. 1 umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

56-400 Oleśnica


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się