Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
2.Wykaz dróg gminnych stanowi załącznik do specyfikacji i będzie udostępniony na stronie internetowej postępowania.
3.W zakres odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej będzie wchodziło także odśnieżanie zatok autobusowych znajdujących się na terenie Gminy Leszno przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w tym wskazane miejsca manewrowe służące do zawracania autobusów szkolnych. Przybliżona średnia długość jednej zatoki autobusowej lub miejsca manewrowego to 20 mb.
5.Wykonawca ma obowiązek skalkulować w/w ceny biorąc pod uwagę wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty paliwa, koszty środków do zwalczania śliskości.
6.Ceny podane w ofercie będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
7.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej z Zamawiającym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

05-084 Leszno


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się