Udostępnienie systemu do wypełnienia elektronicznych deklaracji podatkowych mieszkańców wraz z usługą jego wsparcia.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Udostępnienie systemu do wypełnienia elektronicznych deklaracji podatkowych mieszkańców wraz z usługą jego wsparcia. (zw. dalej „System”) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zamówienia podstawowego wraz z możliwością realizacji zamówienia opcjonalnego.
2. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE polega na udostępnieniu Systemu wraz z zapewnieniem do niego Usług wsparcia.
3. ZAMÓWIENIA OPCJONALNE to możliwość przedłużenia okresu udostępniania Systemu wraz z zapewnieniem do niego Usług wsparcia, o dodatkowy okres do 12 miesięcy, ponad okres udostępnienia Systemu, o którym mowa w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2022 | 10:00


» Lokalizacja

80-601 Gdansk


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Gdańskie Centrum Informatyczne
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk
telefon: Brak
fax: Brak
email: gci@gdansk.gda.pl
nip: 5833256387
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się