Dostawa mineralizatora mikrofalowego.

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest dostawa mineralizatora mikrofalowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz warunki realizacji zamówienia określone w Ogólnych Warunkach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2022 | 10:00


» Lokalizacja

40-074 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39
40-074 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się