Dzierżawa analizatora immunologicznego, aparatu zastępczego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i etykiet z kodami kreskowymi dla Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podział rodzajowo - ilościowy oraz wymagania realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególniono w następujących załącznikach do SWZ: Załączniku nr 1 SWZ (Formularz oferty), Załączniku nr 1a – potwierdzenie granicznych parametrów dla analizatorów/aparatów (integralna część Formularza oferty),) Załączniku nr 2 do SWZ (2.1-2.3 w zależności od części zamówienia), Załączniku nr 3 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia – wymagania stawiane Wykonawcom) oraz Załączniku nr 7a, 7b (umowa – wzór).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2022 | 10:00


» Lokalizacja

03-401 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
ul.Aleja Solidarności 67
03-401 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się