Dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę gotowego oprogramowania i licencji systemów informatycznych:
a) Portal Interesanta – udoskonalenie
b) System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami dla Jednostek Organizacyjnych
c) Portal Pracowniczy
2) wdrożenie e-usług:
a) Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.
b) eHarmonogram Wywozu Odpadów
c) Opłata skarbowa
d) Opłaty związane z czynnościami urzędu stanu cywilnego
e) Opłaty związane z meldunkami/ PESEL oraz dowodami osobistymi
f) Opłaty związane z wydaniem zaświadczeń o niezaleganiu
g) eAnkieta
h) e-Kadry
3) szkolenia w zakresie e-Usług i szkolenia administratorów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia – zał. 4 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2022 | 10:00


» Lokalizacja

32-650 Kęty


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia
  • Licencje i oprogramowanie
  • Usługi wdrożeniowe

» Dane nabywcy

Gmina Kęty
Rynek 7
32-650 Kęty
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się